Prijungiau trečią HDD(geriau būtų vienas didelis nei 3 maži, bet…) ir susimaišė linux’ų diskų žymėjimas… tas kuris buvo /dev/sda pasidarė /dev/sdb, tas kuris buvo /dev/sdb pasidarė /dev/sdc, o naujas pasidarė /dev/sda.
savaime aišku pas mane /etc/fstab faile skirsniai buvo surašyti pagal /dev/sd, o kai atsirado naujas /dev/sda tai visi kiti pasikeitė ir susimaišė… vienu žodžiu nebesikrovė linux’ai:) techninės dalies nerašysiu, bet moralas šitos istorijos toks:
/etc/fstab faile skirsniai turi būt surašyti su UUID, o ne su /dev/sd pvz.

/dev/sda1 /home ext4 defaults 0 1
#excel
/dev/sda2 /media/media ext4 defaults 0 1
#toshiba
/dev/sdb1 / ext4 defaults 0 1
#toshiba
/dev/sdb2 swap swap defaults 0 0
#toshiba
/dev/sdb3 /media/media2 ext3 defaults 0 1
#samsung
/dev/sdc1 /media/media3 ext4 defaults 0 1

turi būt:
#
UUID="xxxbd361-a3a2-4fb7-861d-02de5ad45xxx" /home ext4 defaults 0 1
#excel
UUID="xxx21c7f-325a-4cf9-86b1-b851d589exxx" /media/media ext4 defaults 0 1
#toshiba
UUID="xxxcf8e6-ca36-42e9-8a7c-da6492039xxx" / ext4 defaults 0 1
#toshiba
UUID="xxxfc34f-5cc5-4540-be02-bdecba2d4xxx" swap swap defaults 0 0
#toshiba
UUID="xxx605ce-c31e-45c8-a9e3-204551ce7xxx" /media/media2 ext3 defaults 0 1
#samsung
UUID="xxx92f78-2eb9-4ce9-8310-781ec6962xxx" /media/media3 ext4 defaults 0 1

kaip sužinot UUID:
sudo blkid
išmeta maždaug:

/dev/sdb1: LABEL="linux" UUID="xxxbd361-a3a2-4fb7-861d-02de5ad45xxx" TYPE="ext4"
/dev/sdb2: LABEL="media" UUID="xxx21c7f-325a-4cf9-86b1-b851d589exxx" TYPE="ext4"
/dev/sdc1: LABEL="linux" UUID="xxxcf8e6-ca36-42e9-8a7c-da6492039xxx" TYPE="ext4"
/dev/sdc2: LABEL="swap" UUID="xxxfc34f-5cc5-4540-be02-bdecba2d4xxx" TYPE="swap"
/dev/sdc3: LABEL="media2" UUID="xxx605ce-c31e-45c8-a9e3-204551ce7xxx" TYPE="ext3"