Reikalingų pdf failo puslapių ištraukimas

No Comments

Turiu didelį pdf failą, man reikia tik 4 jo puslapių. Saugot visą failą neapsimoka.

gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dFirstPage=7 -dLastPage=10 -sOutputFile=naujas_failas.pdf didelis_pdf_failas.pdf

eilutė per ilga ir praktikoj sunkiai panaudojama, todėl .bashrc faile įrašom:

function pdf-extract()
{
# this function uses 3 arguments:
# $1 is the first page of the range to extract
# $2 is the last page of the range to extract
# $3 is the input file
# output file will be named "inputfile_pXX-pYY.pdf"
gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER
-dFirstPage=${1}
-dLastPage=${2}
-sOutputFile=${3%.pdf}_page${1}_to_page${2}.pdf
${3}
}

tada terminale galim naudot:

pdf-extract 7 10 didelis_pdf_failas.pdf

ir gausim failą didelis_pdf_failas_page7_to_page10.pdf
Šaltinis

Leave a Reply