Prisijungimas su(ir su) USB laikmena

No Comments

Linux suteikia galimybę kaip papildomą saugumo priemonę naudoti usb laikmeną(tiek usb flash, tiek telefoną arba beleką kitą kas jungiasi prie usb).
Reikalingi paketai:
pam(yra oficialiose saugyklose)
pam_usb (yra AUR, arba galim imt tiesiai iš autoriaus: https://github.com/aluzzardi/pam_usb.git )
Naudojimas:

sudo pamusb-conf --add-device mano_transcend_usb

„mano_transcend_usb“ yra įrenginio vardas, ten galim rašyt beleką, svarbiausia, kad reikalui esant būtų galim žinot kuri tai laikmena.

Please select the device you wish to add.
* Using "JetFlash Transcend 2GB (4BJT7400)" (only option)
Which volume would you like to use for storing data ?
* Using "/dev/sdd1 (UUID: C5xx-xxxx)" (only option)
Name		: mano_transcend_usb
Vendor		: JetFlash
Model		: Transcend 2GB
Serial		: 4Bxxxxxx
UUID		: C5xx-xxxx
Save to /etc/pamusb.conf ?
[Y/n] 

Spaudžiam „Y“, konfigūracija išsaugoma.

sudo pamusb-conf --add-user gymka

„gymka“ yra naudotojo vardas su kuriuo bus susieta ta usb laikmena. Jei ta laikmena susieta su keliais naudotojais – neveiks nei su vienu.
Naudojimas LXDM darbastalio tvarkyklėje:
Faile /etc/pam.d/lxdm

#%PAM-1.0
auth      requisite    pam_nologin.so
auth      required    pam_env.so
auth      required    pam_unix.so nullok
auth      optional    pam_mount.so
account     required    pam_unix.so
session     required    pam_limits.so
session     required    pam_unix.so
password    required    pam_unix.so
password    optional    pam_mount.so
-session optional pam_systemd.so

prieš

auth      required    pam_unix.so nullok

įrašom

auth   sufficient  pam_usb.so

gaunam

#%PAM-1.0
auth      requisite    pam_nologin.so
auth      required    pam_env.so
auth      sufficient   pam_usb.so
auth      required    pam_unix.so nullok
auth      optional    pam_mount.so
account     required    pam_unix.so
session     required    pam_limits.so
session     required    pam_unix.so
password    required    pam_unix.so
password    optional    pam_mount.so
-session optional pam_systemd.so

Dabar prijungus usb laikmeną(būtent tą), prisijungimo ekrane galima nevesti slaptažodžio ir būsite prijungti. Jei laikmena neprijungta teks įvesti slaptažodį. Jei eilutę „auth sufficient pam_usb.so“ pakeisim į „auth required pam_usb.so“ vien slaptažodžio nepakaks, norint prisijungti turės būti prijungta usb laikmena, o tada dar ir įvestas slaptažodis.
/etc/pam.d/lxdm failą skaito ir jo konfigūracija naudojasi tik LXDM, GDM naudoja failą /etc/pam.d/gdm. Kitos programos naudoja kitus failus, pvz. norint naudot usb prisijungimą su „su“ reikia tą eilutę įrašyti į failą /etc/pam.d/su ir taip toliau. Norint naudoti visur reikia paleisti mažduag tokią komandą:

sed -i 's/(auth.*pam_unix.so.*)/auth sufficient pam_usb.son1/' /etc/pam.d/*

ir bus pakeista visuose failuose, bus galima naudoti visoje sistemoje.
Galima susieti veiksmus su usb prijungimu/atjungimu, bet čia jau kita istorija…
Šaltinis: autoriaus svetainė https://github.com/aluzzardi/pam_usb/wiki/Getting-Started

Kontekstinio meniu įrašo kūrimas[PcmanFM]

No Comments

Prieikė „Sukurti nuorodą“ kontekstinio meniu. PCManFM neturi galimybės kurti naudotojo scenarijus(aišku galima įsirašyt PCManFMMod arba PCManFM2 kurie turi tokią ir kitų gerų galimybių, bet ne tame esmė aš linux naudotojas ir programinė įranga turi taikytis prie manęs, o ne aš prie jos) todėl viską reik daryt tiesiai per aplinkui.
Ant LXDE(Pcmanfm failų naršyklėj) kontekstinį meniu elementą galim sukurt sukuriant *.desktop failą ir susiejant jį su atitinkamais mime tipais. *.desktop failas:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Sukurti nuorodą
Exec=/home/gymka/.shortcut/nuoroda.sh %f
Icon=/home/gymka/.shortcut/nuoroda.png
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=false
Categories=GTK;

čia viskas aišku. Toliau desktop faile eina failų tipai kurių kontekstiniame meniu turėtų pasirodyti šis elementas.
Visi failų tipai yra surašyti /etc/mime.types faile(jei nėra reiškia reik įsirašyt programą „mime-types“), reik tiesiog paimt juos ir suformuot reikalingu formatu. Pirmiausia reik sufomatuot .desktop failui, tam failui reik paprasčiausiai sudėt visus iš eilės vienoj eilutėj atskyrus kabliataškiu:

cat /etc/mime.types |sed 's/(.*)t.*/1/g'|sed 's/t//g'| tr "\n" ";"

pasirodo tam faile buvo kažkokių komentarų, nueinam į failą, ištrinam komentarus ir pakartojam operaciją. Gautą sąrašą pridedam į .desktop failą, galutinis rezultatas atrodo(neįdedu viso failo, nes labai ilgas tipų sąrašas):

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Sukurti nuorodą
Exec=/home/gymka/.shortcut/nuoroda.sh %f
Icon=/home/gymka/.shortcut/icon.png
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=false
Categories=GTK;
MimeType=application/activemessage;application/andrew-inset;

sukuriam failą ir išsaugojam kaip ‘~/.local/share/applications/nuoroda.desktop’
Toliau reikia sukurt mime tipų sąrašą ~/.local/share/applications/mimeapps.list failui, ten reikia formato “image/jpeg=programa.desktop”

cat /etc/mime.types |sed 's/(.*)t.*/1/g'|sed 's/t//g'| tr "\n"";"|sed 's/;/=nuoroda.desktop;n/g'>>~/.local/share/applications/mimeapps.list'

Kažkodėl ten nėra failo tipo aplankui, todėl reikia pačiam prirašyt:
inode/directory=nuoroda.desktop
Čia galim būtų parašyt du puslapius info kas ir kaip, bet nesistengiu rašyt „step-by-step“ instrukcijos. Kam reikia tam viskas aišku. esmė tame jog faile ~/.local/share/applications/mimeapps.list yra surašyti mime tipai ir su kuria programa kurį tipą atverti.
Kaip ir viskas… Dar gali kilt klausimas kas faile nuoroda.sh, cat nuoroda.sh:

#!/bin/bash
vardas=$(basename $1)
dir=$(dirname $1)
ln -s $1 $dir/nuoroda_i_$vardas

tas failas nereikalingas, galim viską padaryt „Exec“ eilutėj, bet man patogiau tvarkyt kai visi reikalingi scenarijai vienam aplanke.

Openbox šriftai

No Comments

Išbandžiau visas įmanomas taškinės korekcijos(hinting) stilių ir popiksleinio glotninimo(subpixel renderig) kombinacijas, bet šriftai vistiek atrodė ne taip kaip turėtų(ne taip kaip atrodė ant Ubuntu + gnome2 , archlinux + gnome3, archlinux + xfce). Tada sukūriau failą ~/.Xresources ir ten surašiau tai ko noriu, ir viskas pasidarė taip kaip turėtų būt:)

Sukuriam failą ~/.Xresources su turiniu:

Xft.dpi:    97
Xft.autohint: 1
Xft.lcdfilter: lcddefault
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.hinting: 1
Xft.antialias: 1
Xft.rgba: unknown

į /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart įrašom:

xrdb -merge /home/gymka/.Xresources

prisijungus iš naujo viskas atrodo taip kaip turėtų.
Galimos reikšmės:
Xft.lcdfilter

 • lcdnone
 • lcddefault
 • lcdlight
 • lcdlegacy

Xft.hintstyle

 • hintfull
 • hintmedium
 • hintslight
 • hintnone

Xft.rgba

 • rgba
 • rgb
 • bgr
 • vrgb
 • vbgr
 • none

Plačiau Freedesktop.org

Paveiksliuko įkėlimas tiesiai iš darbastalio v2: šįkart su LXDE

No Comments

Karts nuo karto reik įkelt paveiksliuką nuo darbastalio(pvz. susidūrus su bėda, reik į forumą įkelt ekranvaizdį) eit į kažkokį puslapį ir kelt – per daug darbo. Lengviau yra ant paveiksliuko paspaust dešinę žiurkės koją->Įkelt paveiksliuką->nukopijuot adresą.
Tai funkcijai aš ilgą laiką naudojau imageshackus-uploader, bet jis seno, seno, kaskart diegiant reikėdavo pritaikyt vis daugiau lopų, kol galiausiai išvis atsisakė dirbt. Dabar jis man sako „Negaliu prisijungt prie imageshackus serverio“, tai nusprendžiau susirast alternatyvą. Pirma po ranka pasitaikius alternatyva yra „imgur“.
imgur.com:
užregistruojam anoniminį API: http://imgur.com/register/api_anon
gaunam xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx
sukuriam failą „/home/naudotojas/.local/share/applications/upload.desktop“ su turiniu:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Įkelti
Exec=/home/naudotojas/imgur_upload %f
NoDisplay=true

sukuriam failą „/home/naudotojas/imgur_upload“ su turiniu:

#!/bin/sh
TEXT=$(curl -F "image=@$1" -F "key=xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx" http://api.imgur.com/2/upload.xml | sed -e "s/.*<links><original>//" | sed -e "s/</original><imgur_page>.*//" | sed "s/<.*>//")
echo "$TEXT" |xclip -selection clipboard
zenity --info --title="Imgur Upload" --text="$TEXT"

Atidarom „/home/naudotojas/.local/share/applications/mimeapps.list“ „[Added Associations]“ sekcijoj prirašom:

image/bmp=upload.desktop;
image/gif=upload.desktop;
image/jpeg=upload.desktop;
image/jpg=upload.desktop;
image/png=upload.desktop;
image/tiff=upload.desktop;
image/x-bmp=upload.desktop;
image/x-pcx=upload.desktop;
image/x-tga=upload.desktop;
image/x-portable-pixmap=upload.desktop;
image/x-portable-bitmap=upload.desktop;
image/x-targa=upload.desktop;
image/x-portable-greymap=upload.desktop;
image/svg+xml=upload.desktop;
image/svg-xml=upload.desktop;

ir viskas, nuo šiol paveiksliukų failai kontekstiniame meniu turės elementą „Įkelti“ kurį paspaudus paveiksliukas bus įkeltas į „imgur“.

Leisti LXDM prisijungti be slaptažodžio

No Comments

Situacija: yra „svečio“ paskyra, savaime aišku ji turi būt be slaptažodžio, bet LXDM neleidžia prisijungt jei nėra slaptažodžio.
Sprendimas:
faile „/etc/pam.d/lxdm“ eilutę
auth required pam_unix.so
pakeičiam į
auth required pam_unix.so nullok
Jei reikia pašalinam slaptažodį:

# passwd -d svecias

Šaltinis

Visų paketų įdiegimas iš naujo

No Comments

Taip nutiko jog prireikė iš naujo įdiegt visus paketus. Taip sakant „human error“ 😀

#!/bin/bash
for pkg in $(pacman -Q | cut -d' ' -f1); do
  pacman -S --noconfirm $pkg
done

Visi šiuo metu įdiegti paketai bus įdiegti iš naujo. Kitas įmanomas scenarijus:
reikia perrašyti archlinux, tai galima pagreitinti.
1. Padarom $HOME atsarginę kopiją
2. Padarom įdiegtų paketų sąrašą:

$ pacman -Q>idiegtu_paketu_sarasas.txt

3. Perrašom OS
4. Atstatom $HOME
5. Įdiegiam visus prieš tai buvusius paketus:

$ pacman -S $(cat idiegtu_paketu_sarasas.txt)

Terminalo lango spalvojimas

No Comments

Spalvotas terminalas:

Visi naudotojai išryškinti žaliai, „root“ raudonai.
/etc/bash.bashrc:
užkomentuojam esamą įrašą
#PS1='[u@h W]$ ‘
įrašom naują(čia jau skonio reikalas)
PS1='[[e[1;32m]u[e[0m]: W]$ ‘
„root“ naudotojo failas, /root/.bashrc:
PS1='[[e[1;31m]u[e[0m]: W]$ ‘
Paremta/išsamiau: wiki.archlinux.org

Stop acta

No Comments

http://stop-acta.lt/apie-acta/

Paveiksliuko įkėlimas tiesiai iš darbastalio

No Comments

Karts nuo karto reik įkelt paveiksliuką nuo darbastalio(pvz. susidūrus su bėda, reik į forumą įkelt ekranvaizdį) eit į kažkokį puslapį ir kelt – per daug darbo. Lengviau yra ant paveiksliuko paspaust dešinę žiurkės koją->Įkelt paveiksliuką->nukopijuot adresą.
Tai funkcijai aš ilgą laiką naudojau imageshackus-uploader, bet jis seno, seno, kaskart diegiant reikėdavo pritaikyt vis daugiau lopų, kol galiausiai išvis atsisakė dirbt. Dabar jis man sako „Negaliu prisijungt prie imageshackus serverio“, tai nusprendžiau susirast alternatyvą. Pirma po ranka pasitaikius alternatyva yra „imgur“.
imgur.com:
užregistruojam anoniminį API: http://imgur.com/register/api_anon
gaunam xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx
einam į „/home/naudotojas/.gnome2/nautilus-scripts“ mano atveju „/home/gymka/.gnome2/nautilus-scripts“
sukuriam failą „Įkelt paveiksliuką“, jame įrašom:

#! /bin/sh
TEXT=$(curl -F "image=@$1" -F "key=<strong>xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx</strong>" http://api.imgur.com/2/upload.xml | sed -e "s/.*//" | sed -e "s/<.*//")
zenity --info --title="Imgur Upload" --text="$TEXT"

padarom tą failą vykdomu:

chmod +x 'Įkelt paveiksliuką'

Spaudžiam dešinę žiurkės koją ant paveiksliuko->scenarijai->Įkelt paveiksliuką->nukopijuojam adresą

Update:
Kažkaip sunkiai man gaunasi nukopijuot tą tekstą, sugalvojau jog geriau yra nukopijuot į iškarpinę:)

#!/bin/sh
TEXT=$(curl -F "image=@$1" -F "key=<strong>xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx</strong>" http://api.imgur.com/2/upload.xml | sed -e "s/.*//" | sed -e "s/<.*//")
echo "$TEXT" |xclip -selection clipboard
zenity --info --title="Imgur Upload" --text="$TEXT"

Savaime aišku reik įdiegt „xclip“, bet dabar įkėlus paveiksliuką nuoroda bus nukopijuota į iškarpinę. Ją galima įklijuoti su „CTRL+V“
Šaltinis: http://api.imgur.com/examples

„Wine“ nėra garso

No Comments

Wine kartais nenori grot garsų programose.
1. Būdas.
Išjungiam pulseaudio:
sudo gedit /etc/pulse/client.conf
; autospawn = yes“ pakeičiam į „autospawn = no
tada:
killall pulseaudio
Programos kurios naudoja ALSA negros kol vėl nebus įjungta pulseaudio, todėl šitas būdas nelabai geras.
2. Būdas
Įdiegiam „pulseaudio-alsa“(jis tam ir skirtas)
ir viskas veikia:)
mano atveju OS yra x86_64 tai dar reik įdiegt „lib32-libpulse“ ir „lib32-alsa-plugins“

Older Entries