LXDE(openbox) greitieji klavišai. II dalis

No Comments

Pirmoje dalyje aprašiau greituosius klavišus kurių reikia visiem ir visada, antroje dalyje aprašysiu greituosius klavišus kurių reikia toli gražu ne kiekvienam ir toli gražu ne kasdien. Čia aprašysiu klavišų susiejimus su langų funkcijomis ir konkrečiais meniu.
Konfigūracijos failas (openbox naudoja „rc.xml“, lxde naudoja „lxde-rc.xml“):
konkrečiam naudotojui ~/.config/openbox/lxde-rc.xml
visai sistemai /etc/xdg/openbox/lxde-rc.xml arba /usr/share/lxde/openbox/lxde-rc.xml
 

Pelės mygtukų susiejimas

Pelės konfigūracija yra skyriuje „<mouse>“, tarp „<mouse>“ ir „</mouse>“.

<context name="Sritis">
  <mousebind button="Button" action="Event">
   <action name="Focus"/>
   <action name="Raise"/>
  </mousebind>
 </context>

Sritys kuriose spragtelėjama pele:

Frame – visas lango rėmelis, įskaitant ir dekoracijas.
Client – programos langas, dekoracijose.
Desktop – darbastalis, darbastalio fonas.
Titlebar – lango viršaus dekoracijos, antraštė.
Top, Bottom, Left, Right – lango viršutinis, apatinis, kairysis ar dešinysis kampas.
TLCorner, TRCorner, BLCorner, BRCorner – lango viršutinis kairysis, viršutinis dešinysis, apatinis kairysis, apatinis dešinysis kampas.
Icon – piktograma rodoma lango antraštėje.
Iconify – lango sumažinimo mygtukas, rodomas lango antraštėje.
Maximize – lango išdidinimo mygtukas.
Close – lango užvėrimo mygtukas.

Galimos „Button“ (mygtukas) reikšmės:

Left, Right, Middle, Up (pelės ratukas sukamas į priekį) ir Down (pelės ratukas sukamas atgal). Norint susieti daugiau nei 5 mygtukus naudokite Button6, Button7.

Galimos „Event“ (įvykis) reikšmės:

Press – nurodytam kontekste, buvo paspaustas pelės mygtukas.
Release – nurodytam kontekste, buvo atleistas pelės mygtukas.
Click – nurodytam kontekste, buvo paspaustas ir atleistas pelės mygtukas.
DoubleClick – nurodytam kontekste, buvo dukart spragtelėta pelės mygtuku.
Drag – pelė velkama su nuspaustu mygtuku, nurodytam kontekste.
Taipogi galima pridėti „Action“ žymę, ji aprašyta pirmoje dalyje.
Bendras vaizdas:

<context name="Titlebar">
  <mousebind button="Left" action="Press">
   <action name="Focus"/>
   <action name="Raise"/>
  </mousebind>
 </context>

Pvz. paspaudus kairįjį pelės mygtuką ant lango antraštės, nieko nebūna (suteikiamas fokusas). Galima padaryti jog paspaudus kairįjį mygtuką, būtų atveriama naršyklė ir atveriamas puslapis akmc.lt. Nelabai logiška, bet nieko kito nesugalvoju 🙂 Jei reiktų praktiško veiksmo, tai vienintelė kilus mintis yra „Fail-safe“ taip kaip mašinoj būna slapukas, taip ir kompe galima būtų padaryt kažką panašaus. Lango antraštės paspaudimas, tikrai nepastebimas veiksmas, net jei ir kažkas žiūri per petį.

Pagal nutylėjimą rc.xml faile būna viskas surašyta, tai tereikia kažkur nuimt kažkur pridėt, manau nėra prasmės aprašinėt visa kitą.

Langų veiksmai

Focus – suteikia langui fokusavimą.
Iconify – sumažina langą.
Close – užveria langą.
Maximize – išdidina langą.
Unmaximize – grąžina iš išdidinimo.
ToggleFullscreen – įjungia/išjungia viso ekrano režimą.
ToggleDecorations – įjungia/išjungia dekoracijas.
Decorate – įjungia dekoracijas.
Undecorate – išjungia dekoracijas.
Move – perstumia.
MoveRelative – perstumia nurodytu kiekiu pikselių. pvz.

Resize – keičia lango dydį.
ResizeRelative – keičia lango dydį nurodytu dydžiu. pvz.

MoveToEdge – pristumia langą prie krašto nurodyta kryptimi. Kryptys gali būti „north“, „south“, „west“ ar „east“.

<keybind key="W-Left">
 <action name="MoveToEdge"><direction>west</direction></action>
</keybind>

GrowToEdge – padidinti langą iki ekrano krašto nurodyta kryptimi. Kryptys gali būti „north“, „south“, „west“ ar „east“.

<keybind key="C-Right">
 <action name="GrowToEdge"><direction>west</direction></action>
</keybind>

ShrinkToEdge – sumažinti langą iki ekrano krašto nurodyta kryptimi. Kryptys gali būti „north“, „south“, „west“ ar „east“.
Visas galimas komandas ir veiksmus galima rasti openbox dokumentacijoje ir dar čia.

Konkrečios programos lango nustatymai

Programų langų konfigūracija yra skyriuje „<applications>“, tarp „<applications>“ ir „</applications>“.

Praktinis pritaikymas, permatomas terminalo langas ant darbastalio. Kiekvieną kart atidarinėt terminalą per daug vargo, geriau kai jis visada ant darbastalio. (kiek pastebėjau tai pas didžiąja daugumą linux naudotojų taip ir padaryta)
Lengviausias būdas tai padaryti yra įdiegti „tilda“, jos nustatymuose nustatyti jog naudotų permatomą foną, nustatyti jos vietą. lxde-rc.xml faile įrašom:

ir viskas 🙂

Leave a Reply