Lango valdymo mygtukų XFCE/KDE/LXDE/OpenBox/Lubuntu aplinkose vietos keitimas

5 Comments

Standartiškai lango valdymo mygtukai būna dešinėje pusėje, tačiau keliose operacinėse sistemose (kaip Ubuntu, MacOS X) šie mygtukai yra kairėje lango pusėje. Dalis XFCE aplinkos naudotojų nori lango mygtukus perkelti iš dešinės į kairę. Parodysiu kaip tai padaryti. More

LXDE(openbox) greitieji klavišai. II dalis

No Comments

Pirmoje dalyje aprašiau greituosius klavišus kurių reikia visiem ir visada, antroje dalyje aprašysiu greituosius klavišus kurių reikia toli gražu ne kiekvienam ir toli gražu ne kasdien. Čia aprašysiu klavišų susiejimus su langų funkcijomis ir konkrečiais meniu.
Konfigūracijos failas (openbox naudoja „rc.xml“, lxde naudoja „lxde-rc.xml“):
konkrečiam naudotojui ~/.config/openbox/lxde-rc.xml
visai sistemai /etc/xdg/openbox/lxde-rc.xml arba /usr/share/lxde/openbox/lxde-rc.xml
 

Pelės mygtukų susiejimas

Pelės konfigūracija yra skyriuje „<mouse>“, tarp „<mouse>“ ir „</mouse>“.

<context name="Sritis">
  <mousebind button="Button" action="Event">
   <action name="Focus"/>
   <action name="Raise"/>
  </mousebind>
 </context>

Sritys kuriose spragtelėjama pele:

Frame – visas lango rėmelis, įskaitant ir dekoracijas.
Client – programos langas, dekoracijose.
Desktop – darbastalis, darbastalio fonas.
Titlebar – lango viršaus dekoracijos, antraštė.
Top, Bottom, Left, Right – lango viršutinis, apatinis, kairysis ar dešinysis kampas.
TLCorner, TRCorner, BLCorner, BRCorner – lango viršutinis kairysis, viršutinis dešinysis, apatinis kairysis, apatinis dešinysis kampas.
Icon – piktograma rodoma lango antraštėje.
Iconify – lango sumažinimo mygtukas, rodomas lango antraštėje.
Maximize – lango išdidinimo mygtukas.
Close – lango užvėrimo mygtukas.

Galimos „Button“ (mygtukas) reikšmės:

Left, Right, Middle, Up (pelės ratukas sukamas į priekį) ir Down (pelės ratukas sukamas atgal). Norint susieti daugiau nei 5 mygtukus naudokite Button6, Button7.

Galimos „Event“ (įvykis) reikšmės:

Press – nurodytam kontekste, buvo paspaustas pelės mygtukas.
Release – nurodytam kontekste, buvo atleistas pelės mygtukas.
Click – nurodytam kontekste, buvo paspaustas ir atleistas pelės mygtukas.
DoubleClick – nurodytam kontekste, buvo dukart spragtelėta pelės mygtuku.
Drag – pelė velkama su nuspaustu mygtuku, nurodytam kontekste.
Taipogi galima pridėti „Action“ žymę, ji aprašyta pirmoje dalyje.
Bendras vaizdas:

<context name="Titlebar">
  <mousebind button="Left" action="Press">
   <action name="Focus"/>
   <action name="Raise"/>
  </mousebind>
 </context>

Pvz. paspaudus kairįjį pelės mygtuką ant lango antraštės, nieko nebūna (suteikiamas fokusas). Galima padaryti jog paspaudus kairįjį mygtuką, būtų atveriama naršyklė ir atveriamas puslapis akmc.lt. Nelabai logiška, bet nieko kito nesugalvoju 🙂 Jei reiktų praktiško veiksmo, tai vienintelė kilus mintis yra „Fail-safe“ taip kaip mašinoj būna slapukas, taip ir kompe galima būtų padaryt kažką panašaus. Lango antraštės paspaudimas, tikrai nepastebimas veiksmas, net jei ir kažkas žiūri per petį.

Pagal nutylėjimą rc.xml faile būna viskas surašyta, tai tereikia kažkur nuimt kažkur pridėt, manau nėra prasmės aprašinėt visa kitą.

Langų veiksmai

Focus – suteikia langui fokusavimą.
Iconify – sumažina langą.
Close – užveria langą.
Maximize – išdidina langą.
Unmaximize – grąžina iš išdidinimo.
ToggleFullscreen – įjungia/išjungia viso ekrano režimą.
ToggleDecorations – įjungia/išjungia dekoracijas.
Decorate – įjungia dekoracijas.
Undecorate – išjungia dekoracijas.
Move – perstumia.
MoveRelative – perstumia nurodytu kiekiu pikselių. pvz.

Resize – keičia lango dydį.
ResizeRelative – keičia lango dydį nurodytu dydžiu. pvz.

MoveToEdge – pristumia langą prie krašto nurodyta kryptimi. Kryptys gali būti „north“, „south“, „west“ ar „east“.

<keybind key="W-Left">
 <action name="MoveToEdge"><direction>west</direction></action>
</keybind>

GrowToEdge – padidinti langą iki ekrano krašto nurodyta kryptimi. Kryptys gali būti „north“, „south“, „west“ ar „east“.

<keybind key="C-Right">
 <action name="GrowToEdge"><direction>west</direction></action>
</keybind>

ShrinkToEdge – sumažinti langą iki ekrano krašto nurodyta kryptimi. Kryptys gali būti „north“, „south“, „west“ ar „east“.
Visas galimas komandas ir veiksmus galima rasti openbox dokumentacijoje ir dar čia.

Konkrečios programos lango nustatymai

Programų langų konfigūracija yra skyriuje „<applications>“, tarp „<applications>“ ir „</applications>“.

Praktinis pritaikymas, permatomas terminalo langas ant darbastalio. Kiekvieną kart atidarinėt terminalą per daug vargo, geriau kai jis visada ant darbastalio. (kiek pastebėjau tai pas didžiąja daugumą linux naudotojų taip ir padaryta)
Lengviausias būdas tai padaryti yra įdiegti „tilda“, jos nustatymuose nustatyti jog naudotų permatomą foną, nustatyti jos vietą. lxde-rc.xml faile įrašom:

ir viskas 🙂

LXDE(openbox) greitieji klavišai. I dalis

2 Comments

LXDE savo langų tvarkyklės neturi, ji naudoja OpenBox langų tvarkyklę. Už visus bendrus klavišų susiejimus atsako langų tvarkyklė, todėl norint jog paspaudus klavišą „Print screen“ būtų padarytas ekranvaizdis reikia konfigūruoti langų tvarkyklę.
 
Konfigūracijos failas (openbox naudoja „rc.xml“, lxde naudoja „lxde-rc.xml“):

konkrečiam naudotojui ~/.config/openbox/lxde-rc.xml

visai sistemai /etc/xdg/openbox/lxde-rc.xml arba /usr/share/lxde/openbox/lxde-rc.xml

Tas failas skirtas visai Openbox konfigūracijai ne vien, klavišų susiejimams, bet šiandien aprašysiu tik tą dalį kurioje susiejami klavišai.
Klavišų susiejimai aprašomi skyriuje  „<keyboard>“ tarp „ <keyboard>“ ir „ </keyboard>“. Klavišo susiejimas atrodo taip:

 <keybind key="klavišo_kodas">
   <action name="Veiksmas">
    <command>komanda</command>
   </action>
 </keybind>

Papildoma konfigūracija (nebūtina)

Galima pridėti klausimo dialogą, pvz. prieš išjungiant PC. Tam reikia pridėti „<prompt>“ žymę:

<keybind key="klavišo_kodas">
   <action name="Veiksmas">
    <prompt>Ar tikrai norite vykdyti komandą!?</prompt>
    <command>komanda</command>
   </action>
 </keybind>

Dabar prieš įvykdant veiksmą, bus parodytas klausimo dialogas. Jei pasirinksite „Taip“ bus įvykdyta komanda, jei pasirinksite „Ne“ komanda nebus įvykdyta.
Taipogi galima pridėti „Paleidimo pranešimą“. Jei įgalinsite tą parinktį, paleidžiant komandą bus vykdomas paleidimo pranešimo protokolas (jei programa tokį turi).

<keybind key="klavišo_kodas">
 <action name="Veiksmas">
    <startupnotify>
     <enabled>true</enabled>
     <name>programos pavadinimas</name>
    </startupnotify>
<command>komanda</command>
</action>
</keybind>

Kaip sužinoti klavišo kodą

Įdiegiam programą „xorg-xev“. Paleidžiam ją terminale ir paspaudžiam klavišą kurio kodą reikia sužinot, matom maždaug:

KeyRelease event, serial 43, synthetic NO, window 0x2e00001,
  root 0x160, subw 0x0, time 3322093, (89,89), root:(751,384),
  state 0x10, keycode 107 (keysym 0xff61, Print), same_screen YES,
  XLookupString gives 0 bytes:
  XFilterEvent returns: False

ir dar daug nereikalingo teksto, todėl naudojam ilgesnę komandą:

xev | grep -A2 --line-buffered '^KeyRelease' | sed -n '/keycode /s/^.*keycode ([0-9]*).* (.*, (.*)).*$/1 2/p'

gaunam maždaug:

107 Print

107 – klavišo kodas, jo gali reikėt vėliau. Paprastai nevisi multimedia klavišai būna aprašyti arba aprašyti blogai ir OS nereguoja į jų paspaudimą. Kaip tai padaryti galima paskaityti čia.
Print – šito ir ieškojom, šitas tekstas bus naudojamas lxde-rc.xml faile.

Grįžtant prie konfigūracijos:

<keybind key="Print">
   <action name="Execute">
    <command>komanda</command>
   </action>
</keybind>

Dabar beliko parašyt komandą, čia skonio reikalas. Aš asmeniškai naudoju „scrot“:

scrot -q 95 /media/media/Documents/Ekranvaizdžiai/ekranvaizdis_%Y-%m-%d-%H:%M:%S.jpg

Visas mano „Print screen“ klavišo įrašas atrodys taip:

<command><keybind key="Print">
   <action name="Execute">
        <command>scrot -q 95 /media/media/Documents/Ekranvaizdžiai/ekranvaizdis_%Y-%m-%d-%H:%M:%S.jpg
       </command>
   </action>
</keybind>

Pakeitimai įsigalios iš naujo įkrovus openbox, tam yra komanda:

openbox --reconfigure

Kitos naudingos komandos ir klavišų kodai

Čia surašiau komandas iš mano lxde-rc.xml failo.

Klavišas Komanda Komentaras
XF86AudioRaiseVolume amixer set Master playback 2+ Pagarsinti. Galima naudoti „2db+“ ar „2%+“, čia jau skonio reikalas.
XF86AudioLowerVolume amixer set Master playback 2- Patildyti
XF86Calculator gcalctool Skaičiuotuvas
Super_L lxpanelctl menu Kairysis „windows“ klavišas atveria lxmeniu, ant windows taip atveriamas „start“ meniu
XF86AudioMedia audacious Paleidžia audacious
XF86AudioPlay audtool playback-playpause Groti/pauzė (audacious)
XF86AudioStop audtool –playback-stop Sustabdyti dainą (audacious)
XF86AudioNext audtool –playlist-advance Sekanti daina (audacious)
XF86AudioPrev audtool –playlist-reverse Ankstesnė daina (audacious)
XF86Reload audtool playlist-auto-advance-toggle Įjungti/išjungti vienos dainos kartojimą (audacious)
C „Control“ klavišas
A „Alt“ klavišas
S „Shift“ klavišas
W „Windows“ klavišas, jei reikia konkrečios pusės tada Super_L arba Super_R
Tab „Tab“ klavišas
[q2a]

LXDE. Kas tai?

7 Comments

Kas tai?

LXDE tai yra lengva ir nepaprastai greita darbastalio aplinka. Ji orientuojasi į resursų ir energijos taupymą, ji be jokių problemų veiks su „pagyvenusiu“ kompiuteriu, taipogi naudojant LXDE nešiojamojo kompiuterio baterija  jums padėkos 🙂

Istorija

Lightweight X11 Desktop Environment – projektas prasidėjo 2006-ais metais. Viskas prasidėjo nuo programuotojo Hong Jen Yee aka PCMan, kuris sukūrė failų tvarkyklę „PCManfm“ tai buvo pirmas LXDE komponentas.

LXDE vs XFCE

Tai skirtingi projektai turintys tą patį tikslą – sukurt darbastalio aplinką naudojančią mažai resursų. Dalis kodo yra ta pati, kažką LXDE paimė iš XFCE, kažką XFCE paimė iš LXDE. Naudot LXDE ar XFCE tai tik skonio reikalas.

Išvaizda

LXDE naudoja „GTK+ toolkit“, kas liečia išvaizdą tai galima naudoti tas pačias temas kaip ir Ubuntu sistemoje. Problemų dėl išvaizdos tikrai neturėtų kilti, nes temų tikrai yra kiekvieno skoniui ir fantazijai. Kas liečia efektus ir įvairius pagražinimus tai čia pasireiškia resursų ir energijos taupymas. LXDE tikrai negali varžytis su kitų DE „eye candy“, bet nepaisant to LXDE tikrai neatrodo kaip Windows 95.(jei yra noras, tai yra temų panašių į senus windows)

Komponentai(esminiai)

Openbox – langų tvarkyklė
LXDM – darbastalio tvarkyklė(ta programa kuri rūpinasi „login“ dalim)
LXTerminal – LXDE terminalas
PCManfm – failų tvarkyklė
visa kita neįdomu 🙂

Distributyvai pagal nutylėjimą naudojantys LXDE

LUbuntu
Fedora spins
Opensuse
Debian
ir dar daug kitų…(visi populiariausi distributyvai tikrai palaiko LXDE)

Gyvai

PCManfm – failų tvarkyklė

Langų tvarkyklė

Darbastalis(mano asmeninis, ne LXDE numatytasis )

Kaip įdiegti?

Savaime aišku lengviausi/geriausia naudot jau paruoštą variantą, bet jei reikia tik išbandyt tai siųstis CD ir diegt užtruks per ilgai.
Ubuntu(Šaltinis):
Pridėkite LXDE launchpad ppa
atverkite terminalą ir įklijuokite šias eilutes
sudo add-apt-repository ppa:lxde/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install lxde
Po sėkmingo įdiegimo, atsijunkite ir prisijungimo lango apačioje pasirinkite LXDE seansą.
Archlinux:
sudo pacman -S lxde

LXDE namai:

Namų puslapis
Forumas