Paveiksliuko įkėlimas tiesiai iš darbastalio v2: šįkart su LXDE

No Comments

Karts nuo karto reik įkelt paveiksliuką nuo darbastalio(pvz. susidūrus su bėda, reik į forumą įkelt ekranvaizdį) eit į kažkokį puslapį ir kelt – per daug darbo. Lengviau yra ant paveiksliuko paspaust dešinę žiurkės koją->Įkelt paveiksliuką->nukopijuot adresą.
Tai funkcijai aš ilgą laiką naudojau imageshackus-uploader, bet jis seno, seno, kaskart diegiant reikėdavo pritaikyt vis daugiau lopų, kol galiausiai išvis atsisakė dirbt. Dabar jis man sako „Negaliu prisijungt prie imageshackus serverio“, tai nusprendžiau susirast alternatyvą. Pirma po ranka pasitaikius alternatyva yra „imgur“.
imgur.com:
užregistruojam anoniminį API: http://imgur.com/register/api_anon
gaunam xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx
sukuriam failą „/home/naudotojas/.local/share/applications/upload.desktop“ su turiniu:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Įkelti
Exec=/home/naudotojas/imgur_upload %f
NoDisplay=true

sukuriam failą „/home/naudotojas/imgur_upload“ su turiniu:

#!/bin/sh
TEXT=$(curl -F "image=@$1" -F "key=xxxacd23678665bc4ca86f9be0e3dxxx" http://api.imgur.com/2/upload.xml |  sed -e "s/.*<links><original>//" | sed -e "s/</original><imgur_page>.*//" | sed "s/<.*>//")
echo "$TEXT" |xclip -selection clipboard
zenity --info --title="Imgur Upload" --text="$TEXT"

Atidarom „/home/naudotojas/.local/share/applications/mimeapps.list“ „[Added Associations]“ sekcijoj prirašom:

image/bmp=upload.desktop;
image/gif=upload.desktop;
image/jpeg=upload.desktop;
image/jpg=upload.desktop;
image/png=upload.desktop;
image/tiff=upload.desktop;
image/x-bmp=upload.desktop;
image/x-pcx=upload.desktop;
image/x-tga=upload.desktop;
image/x-portable-pixmap=upload.desktop;
image/x-portable-bitmap=upload.desktop;
image/x-targa=upload.desktop;
image/x-portable-greymap=upload.desktop;
image/svg+xml=upload.desktop;
image/svg-xml=upload.desktop;

ir viskas, nuo šiol paveiksliukų failai kontekstiniame meniu turės elementą „Įkelti“ kurį paspaudus paveiksliukas bus įkeltas į „imgur“.