Visų paketų įdiegimas iš naujo

No Comments

Taip nutiko jog prireikė iš naujo įdiegt visus paketus. Taip sakant „human error“ 😀

#!/bin/bash
for pkg in $(pacman -Q | cut -d' ' -f1); do
    pacman -S --noconfirm $pkg
done

Visi šiuo metu įdiegti paketai bus įdiegti iš naujo. Kitas įmanomas scenarijus:
reikia perrašyti archlinux, tai galima pagreitinti.
1. Padarom $HOME atsarginę kopiją
2. Padarom įdiegtų paketų sąrašą:

$ pacman -Q>idiegtu_paketu_sarasas.txt

3. Perrašom OS
4. Atstatom $HOME
5. Įdiegiam visus prieš tai buvusius paketus:

$ pacman -S $(cat idiegtu_paketu_sarasas.txt)