"LXDE" jungiasi su "Razor QT" ir tampa "LXDE-QT"

2 Comments

Vakar(07.21) Jerome Leclanche iš Razor-qt projekto LXDE ir Razor-qt pašto konferencijose paskelbė apie Razor Qt ir LXDE projekto ateitį.

“…mes nusprendėme jog geriausias kelias yra sujungti abu projektus ir sutelkti dėmesį į vienos darbastalio aplinkos kūrimą.
Kalbos apie šių projektų sujungimą netilo nuo pat LXDE-QT paskelbimo. Nusprendę bendradarbiauti, mes jau pradėjome dirbti kartu.
Mūsų planas yra surinkti ką geriausio turi Razor bei LXDE ir perkelti tai į LXDE-Qt. Kiti komponentai bus perkelti tiesiai iš GTK kodo arba perrašyti nuo nulio. Bendroj sumoj mes norime pasiūlyti geriausią kas įmanoma panaudojant kiek įmanoma daugiau seno kodo.”

Per ateinančias savaites, mūsų komandos pasistengs išleisti pirmą LXDE-Qt leidimą ir paskutinį oficialų Razor Qt leidimą. LXDE GTK versija nebus palikta, su ja ir toliau bus dirbama, ji bus gerinama. Visi atnaujinimai kurie bus padaryti Qt versijai bus padaryti ir GTK versijai.
Ilgalaikėj perspektyvoj dauguma Razor-qt komponentų bus pilnai integruoti į LXDE-Qt projektą ir abi komandos sutelks visą savo dėmesį į vieną projektą.  Žiūrint dar toliau į ateitį, LXDE GTK versija bus palikta ir visos pastangos bus sutelktos į QT versiją.  Mes, pagrindiniai kūrėjai ir projektų administratoriai pabandysime suderinti savo pozicijas ir išspręsti nuomonių skirtumus.
Pilną pranešimą galite paskaityti pašto archyve Razor Qt ar LXDE-list.
Sujungti šiuos du projektus prireiks pagalbos, todėl kviečiame visus kūrėjus, vertėjus ir pritaikytojus prisijungti prie mūsų pašto konferencijoje lxde-list@lists.sourceforge.net.
Šaltinis: lxde tinklaraštis

Kontekstinio meniu įrašo kūrimas[PcmanFM]

No Comments

Prieikė „Sukurti nuorodą“ kontekstinio meniu. PCManFM neturi galimybės kurti naudotojo scenarijus(aišku galima įsirašyt PCManFMMod arba PCManFM2 kurie turi tokią ir kitų gerų galimybių, bet ne tame esmė aš linux naudotojas ir programinė įranga turi taikytis prie manęs, o ne aš prie jos) todėl viską reik daryt tiesiai per aplinkui.
Ant LXDE(Pcmanfm failų naršyklėj) kontekstinį meniu elementą galim sukurt sukuriant *.desktop failą ir susiejant jį su atitinkamais mime tipais. *.desktop failas:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Sukurti nuorodą
Exec=/home/gymka/.shortcut/nuoroda.sh %f
Icon=/home/gymka/.shortcut/nuoroda.png
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=false
Categories=GTK;

čia viskas aišku. Toliau desktop faile eina failų tipai kurių kontekstiniame meniu turėtų pasirodyti šis elementas.
Visi failų tipai yra surašyti /etc/mime.types faile(jei nėra reiškia reik įsirašyt programą „mime-types“), reik tiesiog paimt juos ir suformuot reikalingu formatu. Pirmiausia reik sufomatuot .desktop failui, tam failui reik paprasčiausiai sudėt visus iš eilės vienoj eilutėj atskyrus kabliataškiu:

cat /etc/mime.types |sed 's/(.*)t.*/1/g'|sed 's/t//g'| tr "\n" ";"

pasirodo tam faile buvo kažkokių komentarų, nueinam į failą, ištrinam komentarus ir pakartojam operaciją. Gautą sąrašą pridedam į .desktop failą, galutinis rezultatas atrodo(neįdedu viso failo, nes labai ilgas tipų sąrašas):

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Sukurti nuorodą
Exec=/home/gymka/.shortcut/nuoroda.sh %f
Icon=/home/gymka/.shortcut/icon.png
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=false
Categories=GTK;
MimeType=application/activemessage;application/andrew-inset;

sukuriam failą ir išsaugojam kaip ‘~/.local/share/applications/nuoroda.desktop’
Toliau reikia sukurt mime tipų sąrašą ~/.local/share/applications/mimeapps.list failui, ten reikia formato “image/jpeg=programa.desktop”

cat /etc/mime.types |sed 's/(.*)t.*/1/g'|sed 's/t//g'| tr "\n"";"|sed 's/;/=nuoroda.desktop;n/g'>>~/.local/share/applications/mimeapps.list'

Kažkodėl ten nėra failo tipo aplankui, todėl reikia pačiam prirašyt:
inode/directory=nuoroda.desktop
Čia galim būtų parašyt du puslapius info kas ir kaip, bet nesistengiu rašyt „step-by-step“ instrukcijos. Kam reikia tam viskas aišku. esmė tame jog faile ~/.local/share/applications/mimeapps.list yra surašyti mime tipai ir su kuria programa kurį tipą atverti.
Kaip ir viskas… Dar gali kilt klausimas kas faile nuoroda.sh, cat nuoroda.sh:

#!/bin/bash
vardas=$(basename $1)
dir=$(dirname $1)
ln -s $1 $dir/nuoroda_i_$vardas

tas failas nereikalingas, galim viską padaryt „Exec“ eilutėj, bet man patogiau tvarkyt kai visi reikalingi scenarijai vienam aplanke.

LXDE nauja pradžia:)

No Comments

Po 4 mėnesių XFCE naudojimo(prieš tai buvo metai GNOME naudojimo) persimečiau prie LXDE:) greita, paprasta, pažįstama…
Klavišų susiejimai, failas ~/.config/openbox/lxde-rc.xml į keyboard sritį pridėt:

<keybind key="XF86AudioMedia">
   <action name="Execute">
    <command>audacious</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioPlay">
   <action name="Execute">
    <command>audtool playback-playpause</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioStop">
   <action name="Execute">
    <command>audtool --playback-stop</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioNext">
   <action name="Execute">
    <command>audtool --playlist-advance</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioPrev">
   <action name="Execute">
    <command>audtool --playlist-reverse</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master playback 5%-</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master playback 5%+</command>
   </action>
  </keybind>

Klaviatūros kalbos nustatymas, naudoju US klaviatūrą(qwerty) su lietuviškais simboliais ant skaičių:
failas /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart pradžioj prirašyt

@setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll lt,us

Eye candy“:
http://box-look.org/