Terminalo lango spalvojimas

No Comments

Spalvotas terminalas:

Visi naudotojai išryškinti žaliai, „root“ raudonai.
/etc/bash.bashrc:
užkomentuojam esamą įrašą
#PS1='[u@h W]$ ‘
įrašom naują(čia jau skonio reikalas)
PS1='[[e[1;32m]u[e[0m]: W]$ ‘
„root“ naudotojo failas, /root/.bashrc:
PS1='[[e[1;31m]u[e[0m]: W]$ ‘
Paremta/išsamiau: wiki.archlinux.org